Zkušenosti z doprovázení pěstounských rodin organizací SPR

Sdružení pěstounských rodin se stalo za více než 27 let existence partnerem několika tisíc pěstounských rodin a několika tisíc dětí, které se podařilo do náhradních rodin umístit. Více než čtvrtstoletí je tedy dostatečně dlouhá doba k zamyšlení, kam se pěstounská péče posunula. Od roku 2013 mají pěstounské rodiny na doprovázení a pomoc zákonný nárok v rámci Dohody o výkonu pěstounské péče. Každá pěstounská rodina má svého klíčového pracovníka, který ji dobře zná. Se svěřenými dětmi i pěstouny je v častém osobním kontaktu a dovede vhodně reagovat na jejich potřeby.

Cílem naší činnosti je umožnit každému dítěti prožívat dětství v přirozeném prostředí milující rodiny, kde může zažívat lásku, bezpečí a jistotu své budoucnosti. Dlouhodobě usilujeme o zlepšení postavení pěstounů, zvýšení jejich práv a společenské prestiže. Jedině tak můžeme zastavit trend snižování zájmu o pěstounskou péči ve všech jeho formách. Chceme navazovat na odkaz prof. Z. Matějčka, pro kterého byl nejlepší zájem dítěte opravdu největší prioritou.