Současné trendy v pěstounské péči a nejlepší zájem dítěte: psychologické hledisko

Příspěvek se týká současných trendů v pěstounské péči, které nejsou v zájmu dítěte. Rozebírá zejména kontakty dítěte s rodiči, a to v kontextu traumatizace dítěte na jedné straně a psychických potřeb dítěte na straně druhé. Poukazuje na přeceňování možností psychologických služeb poskytovaných dětem v pěstounské péči. V praxi pozorujeme, že vzniká bludný kruh vystavování dětí nevhodným kontaktům a následně hledání psychologa či psychoterapeuta, který má následky kontaktů „ošetřit“. Řada dětí čeká doslova „mezi rodinami“ na to, zda a kdy si jejich rodiče uspořádají život a projeví o ně opravdový zájem. Psychický vývoj těchto dětí je vážně poškozován. Dále příspěvek upozorňuje na často se vyskytující zkreslené chápání pojmu identita dítěte, které rovněž vede ke zvýšenému tlaku na kontakty dítěte s rodiči.

Východiskem příspěvku je odkaz profesora Matějčka, který by neměl být přehlížen. Stále bude platit, že pro dítě je nejdůležitější a v pravém slova smyslu nejvíc terapeutická jedna funkční, trvalá rodina, ke které může přilnout, kde se cítí doma, kde má bezpečné citové zázemí a kde je bezvýhradně přijímáno.