Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů je

Sdružení pěstounských rodin z.s.,
Anenská 10, 602 00 Brno,
IČ: 64326471, spisová značka L 5396 vedená u Krajského soudu v Brně,
info@pestouni.cz
(dále jen SPR)

 

Zpracování osobních údajů

Informujeme vás jako uživatele těchto internetových stránek a účastníky námi pořádané online konference Dítě v pěstounské péči a trauma, jež se bude konat ve dnech 21.–22. 4. 2021, o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

 

Proč zpracováváme osobní údaje

Vaše osobní údaje potřebujeme zpracovat pro splnění smlouvy, kterou s námi uzavíráte registrací na konferenci Dítě v pěstounské péči a trauma, zajištění přístupu na online konferenci a úkonů s tím spojených (potvrzení o platbě, potvrzení o účasti na konferenci). V případě aktivní účasti pak k vytvoření webového prostředí pro informování o konferenci a následnému zpracování podkladů (program, sborník příspěvků z konference).

Upozorňujeme vás, že v rámci plnění smlouvy vám mohou být zasílány e-maily s informacemi technicko-provozního charakteru, které se týkají pořádání konference, administrativních a organizačních úkonů s ní spojených a vaší účasti na konferenci Dítě v pěstounské péči a trauma. Tato oznámení jsou součástí naší komunikace s vámi jako smluvní stranou.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme, když:

a jedná se především o:

 

Kdo má k vašim údajům přístup

Vaše údaje primárně zpracovává Sdružení pěstounských rodin z.s. jako pořadatel konference, zejména osoby na pozicích: koordinátor/ka konference, ekonom a mzdová účetní. Dále externí spolupracovníci na pozicích překladatele informací do jazykových mutací, jazykového korektora, grafika a programátora webu konference.

Vaše údaje můžeme poskytnout třetí osobě v rámci závazků vůči donátorům, a to ve formě prezenční listiny, ve které se uvádí vaše jméno, příjmení a podpis, anebo kopií vystavených/přijatých faktur.

 

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu plnění závazku v souvislosti s konferencí a poté podobu 5 let v případě oprávněného zájmu k plnění archivačních a projektových povinností.

 

Žádost o výpis informací

Kdykoli můžete požádat SPR jako správce osobních údajů o výpis informací, které o vás SPR uchovává. Jako správce osobních údajů jsme povinni vám tyto informace poskytnout. Pokud je zpracování výpisu zjevně nedůvodné nebo vyžaduje nepřiměřené úsilí, můžeme tento úkon odmítnout.

 

Kontakty, na nichž můžete řešit zpracování svých osobních údajů