Kontakty s biologickou rodinou z pohledu sociálního pracovníka doprovázející organizace

Příspěvek referuje o zkušenostech s pořádáním kontaktů přijatých dětí s biologickou rodinou v poradnách Sdružení pěstounských rodin. Pro srovnání předkládá také zkušenosti rakouských a německých sociálních pracovníků, tak jak je o nich referováno v odborné literatuře či které byly získány při dlouholeté spolupráci Sdružení pěstounských rodin s organizací Peter PAN v Dolním Rakousku a organizací PFAD für Kinder v Bavorsku.

Cílem příspěvku je upozornit na rizika a úskalí setkávání pěstounských dětí s biologickými rodiči a vyzdvihnout zájem dítěte jako hlavní kritérium při rozhodování o kontaktech.